محتواي تب پرسش هاي دسته بندي شده

نسبيت در اخلاق (تعداد بازديد: 6,296)
روش خودسازي توحيدي (تعداد بازديد: 3,062)
آرزوهاي دنيوي (تعداد بازديد: 1,272)
درجات ايمان(1) (تعداد بازديد: 2,316)
عرفان ساي بابا (تعداد بازديد: 3,580)
رابطه اخلاق و شخصيت (تعداد بازديد: 3,933)
شادي در اسلام (تعداد بازديد: 5,358)

مسير سلوک

انسان از چه راهي مي تواند به نهايت کمال و سعادت خود برسد؟

medium_ سعادت.jpeg
داستان دين:
براي اينكه ما انسان ها درونمان نيز مومن شود و به سعادت و اهداف والاي زندگي برسيم ابتدا بايد داستان دين را به خوبي بدانيم. يعني بدانيم خداي متعال دين را براي چه منظوري سر راه انسان قرار داده است و انبياي الهي آمده اند تا چه حقيقتي را به بشر بياموزند و او را در چه مسيري و براي رسيدن به چه مقصدي راهبري کنند.

راه دقيق خودشناسي از ديدگاه دين توحيدي چيست؟

دوست گرامي. براي شناخت خود از ديدگاه توحيد، اولا بايد بدانيد که انسان ذاتا عبد و بنده است. يعني هيچگاه خالي از بندگي و پرستش نيست. اين فطرت انسان است و تغيير نمي کند.

چطور عاشق خدا شويم

چطور بايد عاشق خدا شويم؟

واژة عشق در معارف اسلامي با همين لفظ و حروف (ع. ش. ق) کاربرد زيادي ندارد و ما به بيش از سه مورد دست نيافتيم.
يک مورد براي عبادت به کار رفته است. مرحوم کليني (ره) در اصول کافي از امام صادق (ع) نقل مي‌کند: «أفضل الناس من عشق العبادة و عانقها؛ برترين مردم کسي است که به عبادت عشق بورزد و ملازم آن باشد».

امکان عارف شدن زنان

چرا اين همه عارف مرد داريم ولي عارف زن نداريم مگه زنها نمي توانند به خدا نزديك بشوند؟

درپاسخ به مطلب زير توجه كنيد .
الف . به نظر مي رسد علت اينكه عرفاي زن درطول تاريخ كم اند وجود تفاوت ميان مردوزن باشد . مردهاي عارف محل رجوع عده زيادي ازمردم بودندوبه علت اينكه مردبودندعده زيادي به آنها مراجعه مي كردند، اماخانم هاي عارفه به علت عفت وپاكدامني خودراازبرخوردبانامحرمان ومردم دورنگه ميداشتندوبه همين علت ناشناخته ماندند.
البته بسياري ازعرفا چه مردوچه زن درطول تاريخ ناشناخته ماندندچون انسان هاي عارف سعي ميكنند ناشناخته بمانند.

حقيقت سلوک و مراحل آن

چکیده

روش عرفان، شهودی و کشفی است و سلامت روش خود را که همان تصفیه روح و ریاضت نفس می‌باشد، متعهد است. صَمْت و کم گفتن و گزیده‌گویی، جوع و گرسنگی معتدل و سودمند، سَهَر و بیداری و کم‌خوابی، خلوت، دوام ذکر خدا، از راه‌های ریاضت مشروع به‌شمار می‌آیند. ریاضت باید روشمند و مستمر باشد تا سودمند و نافع باشد.

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: