نسبيت در اخلاق (تعداد بازديد: 8,947)
روش خودسازي توحيدي (تعداد بازديد: 7,014)
آرزوهاي دنيوي (تعداد بازديد: 2,544)
درجات ايمان(1) (تعداد بازديد: 5,362)
عرفان ساي بابا (تعداد بازديد: 7,449)
رابطه اخلاق و شخصيت (تعداد بازديد: 8,008)
شادي در اسلام (تعداد بازديد: 10,748)

ويژگي هاي اخلاقي و شخصيتي امام هادي(عليه السلام)

نمونه اي از ويژگي هاي اخلاقي و شخصيتي امام هادي(عليه السلام) را بيان نماييد؟

emam-hadi.jpg
امام هادي(عليه السلام) نمونه اي از انسان كامل و مجموعه سترگي از اخلاق اسلامي بود. ابن شهر آشوب در اين باره مي‏ نويسد: «امام هادي(عليه السلام) خوش خوترين و راست گوترين مردم بود. كسي كه او را از نزديك مي‏ ديد، خوش برخوردترين انسان ها را ديده بود و اگر آوازه اش را از دور مي‏ شنيد، وصف كامل ترين فرد را شنيده بود. هرگاه در حضور او خاموش بودي، هيبت و شكوه وي تو را فرامي گرفت و هرگاه اراده گفتار مي‏ كردي، بزرگي و بزرگواري اش بر تو پرده در مي‏ انداخت.

محبوبان و مبغوضان درگاه پروردگار

برطبق آيات و روايات خداوند چه كساني را دوست ندارد و به دعا و نداي درون آنها توجه نمي كند؟

طبق آيات قرآن كريم، خداوند افرادي كه اين ويژگي ها را داشته باشند، دوست ندارد: متجاوزان، فاسدين، ناسپاس گنهكار، كافرين، ظالمين، متكبر و فخر فروش، افراد خيانت پيشه گنهكار، مسرفين، خائنين، مستكبران، شادى كنندگان مغرور.
در مقابل، آياتي داريم كه خداوند در مورد كساني كه دوستشان دارد صحبت مي كند: اين افراد عبارتند از نيكوكاران، پاكيزگان و مطهران، توكل كنندگان به خدا، جهاد كنندگان در راه خدا، عادلان و كساني كه عدالت را برپا مي كنند.

هدف خودسازي و تزکيه نفس +++

هدف خودسازي چيست؟

هدف خودسازي در يک کلام قرب و نزديکي به خداي تبارک و تعالي است. تعبيراتي مانند به کمال رسيدن و به خدا رسيدن و به رنگ خدا درآمدن، خدايي شدن و حتي واژه ولايت در حقيقت به همين معناي قرب الي الله باز مي گردد. براي پاسخ گويي به اين سوال ابتدا مفهوم کلمات کليدي هدف، خودسازي و قرب را توضيح مي دهيم و سپس به توضيح هدف خودسازي خواهيم پرداخت.

نقش عزلت و خلوت در خودسازي

اهميت و ضرورت:
امام صادق(ع) فرمود: «صاحب العزله متحصن بحصن الله متحرس بحراسته فياطوبي لمن تفرد به سرا و علانيه » (هركس عزلت گزيند در دژ الهي مسكن گزيده و خداوند از او نگهباني مي‌كند، پس خوشا به حال كسي كه در پنهان و آشكار با او خلوت كرده است.)

تاثير متقابل روح انسان ها

لطفا درباره تاثير متقابل روح انسان ها بر يگديگر توضيح دهيد؟

روح انسان، پديده‌اى است لطيف، ظريف، نقش‌گير و اثرپذير. روح انسان از ساعتى همنشينى و مجالست با انسان ديگري، رنگ‌ها به خود گيرد و حالت‌ها مي‌پذيرد.

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: