محتواي تب پرسش هاي دسته بندي شده

نسبيت در اخلاق (تعداد بازديد: 6,736)
روش خودسازي توحيدي (تعداد بازديد: 3,560)
آرزوهاي دنيوي (تعداد بازديد: 1,458)
درجات ايمان(1) (تعداد بازديد: 2,801)
عرفان ساي بابا (تعداد بازديد: 4,371)
رابطه اخلاق و شخصيت (تعداد بازديد: 4,572)
شادي در اسلام (تعداد بازديد: 6,108)

مسير سلوک

انسان از چه راهي مي تواند به نهايت کمال و سعادت خود برسد؟

medium_ سعادت.jpeg
داستان دين:
براي اينكه ما انسان ها درونمان نيز مومن شود و به سعادت و اهداف والاي زندگي برسيم ابتدا بايد داستان دين را به خوبي بدانيم. يعني بدانيم خداي متعال دين را براي چه منظوري سر راه انسان قرار داده است و انبياي الهي آمده اند تا چه حقيقتي را به بشر بياموزند و او را در چه مسيري و براي رسيدن به چه مقصدي راهبري کنند.

آثار نماز و عواقب ترک نماز

باعرض سلام لطفا آثار نماز خواندن و نخواندن را بيان كنيد با تشكر؟

پرسشگر گرامي؛از پرسش شما معلوم است كه شما مقيد به نماز خواندن هستيد ولي برخي اوقات نمي توانيد نمازتان را به موقع بخوانيد؛ همين كه شما مقيد به نماز خواندن هستيد يك امتياز مثبت است، پس بايد خدا را شاكر

رابطه اعتقاد به خدا و اخلاق

سلام آيا اصولا بدون اعتقاد به خداوند اخلاق امكان داره؟

ايمان از مصدر باب افعال و از ريشه آمن"امنيت يافتن" است كه به معناي جايگير شدن اعتقاد در قلب، يا تصديق چيزي با اطمينان و نيز وثوق به چيزي يا كسي است كه هر دو در معنا، مفهوم ايمني در كار است.

معناي نيت قربه الي الله

نيت قربه الي الله يعني چه؟

از رسول خدا(ص) نقل شده است: «إنّما الأعمال بِالنّيات» «عمل انسان ارزشي ندارد مگر به نيت»
کليني به سند معتبر از حضرت صادق(ع) روايت نموده که رسول خدا(ص) فرمود:«نيت مؤمن بهتر از عمل اوست و هر عمل کننده موافق نيت خود عمل مي‌کند.»
در معني نيت اشتباه زياد واقع شده و اکثرا به اصل حقيقت آن راه نيافته‌اند. برخي گمان مي‌کنند که نيت همان لفظي است که در هنگام شروع کردن به وضو و نماز تلفظ مي‌شود. برخي از اين درجه ترقي نموده نيت را به خاطر گذرانيدن آن الفاظ و تعقل به آن معاني مي‌دانند. که اين معاني از نيت خطاست.

آثار و عواقب خشم و غضب

آثار غضب چيست با توضيح و مثال ؟

كمتر صفتي از صفات رذيله است که به اندازه غضب ویراني به بار مي آورد و اگر فهرستي از آثار سوء غضب نوشته شود، معلوم مي گردد که اثرات سوء آن از بسیاري از اخلاق رذیله بیشتر است، و از جمله مي توان امور زیر را برشمرد:
1ـ قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که خشم و غضب دشمن آدمي است و به هنگام هیجان غضب، عقل به کلي از کار مي افتد، و انسان دیوانهوار حرکاتي را انجام مي دهد که نه تنها مایه تعجب همه اطرافیانش مي گردد، بلکه خود او نیز بعد از فرو نشستن آتش غضب، از کارهایي که در آن حال انجام داده است در تعجب و وحشت فرو مي رود، در آن حال گاهي دیوانهوار به هر کس حتي نزدیکترین دوستان خود حمله مي کند، دست او تا مرفق در خون بي گناهان فرو مي رود، مي زند، درهم مي شکند، مي کوبد و ویران مي کند، درست همانند یک دیوانه خطرناک.

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: